Slordige tabakswet strandt bij rechter

Wat betekent de uitspraak van het Hof Leeuwarden precies voor het rookverbod? In ieder geval dat de rechter de wetgever een gevoelige tik op de vingers gaf wegens slecht formuleren.

Vorige week verloor de staat voor de tweede keer in hoger beroep een zaak tegen een klein café.

Politiek en bestuurlijk is het natuurlijk een gevoelige nederlaag voor minister Klink (Volksgezondheid, CDA). Er zal ongetwijfeld reparatiewetgeving komen. Maar juridisch blijft het interessant om te zien waar het mis ging.

Het komt maar zelden voor dat de rechter zo uitgesproken de wetgever corrigeert. Lees hier het arrest van het Hof en hier wat het betekent, op www.publiekrecht.blogspot.com van de Universiteit van Amsterdam, een van de betere juridische blogs in de Nederlandse taal, in een bijdrage van Geerten Boogaard, docent staatsrecht.

Sleutelzinnetje in het arrest is dit. Taalkundig laat het woord ‘maatregelen’ echter ruimte voor iets anders dan een ‘rookverbod’. Het staat in de derde alinea onder het tussenkopje Misvatting en gaat over de betekenis van artikel 11a lid 1 Tabakswet.

Dat artikel heeft het niet over een verplichting voor horecawerkgevers om horecaruimten ‘rookvrij’ te maken of daarin een ‘rookverbod’ in te stellen. Maar van een verplichting zodanige maatregelen te treffen dat werknemers kunnen werken zonder hinder of overlast van roken door anderen. Dat zou dus theoretisch ook door met een gasmasker rond te lopen kunnen of met een zeer sterke luchtverversing.

Het Hof concludeert dat er in de wet dus geen grondslag is om een rookverbod in te stellen. De boetes die Klink liet uitdelen waren dus niet gebaseerd op enige wet en daarmee onrechtmatig. Ziehier het legaliteitsbeginsel in de praktijk. Nulla poene sine lege. Geen straf zonder wet die eraan voorafging. Het weblog Publiekrecht en politiek trekt de conclusie dat andere publieke ruimten te snel een rookverbod hebben ingesteld. Ook de NS was slechts verplicht was om ‘maatregelen’ tegen hinder en overlast van rokende passagiers te nemen. En ook kroegen met rokend personeel zullen al vrij snel kunnen zeggen dat het personeel geen hinder of overlast ondervindt van rokende klanten.

Lees hier een eerdere posting over het rookverbod.

Reageren?’Nuanceren en argumenteren verplicht. Alleen onder volledige naam.

    • Folkert Jensma