Nieuwe wet voor bijzondere opname

Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel Verplichte geestelijke gezondheidszorg, dat de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangt. De gedwongen opname van de patiënt staat niet langer centraal. Er komt voor verschillende vormen van verplichte zorg (thuis of in een instelling) één rechterlijke zorgmachtiging, in plaats van de huidige zeven machtigingen. Voortaan zal een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de patiënt, familie en psychiatrie, de rechter adviseren over de gewenste zorg op maat.