Nieuwe kerncentrale is echt niet nodig

André Wakker pleit voor een nieuwe kerncentrale (Opiniepagina, 2 juli). Wakker zou gelijk hebben als duurzame energie alleen zou bestaan uit wind, zonnecellen, aardwarmte, biobrandstoffen etc. Wakker heeft echter geen gelijk, want er bestaan ook zonnespiegelcentrales. Deze technologie heet Concentrating Solar Power (CSP). Het bestaande CSP-areaal van 0,5 GW breidt zich in een snel tempo uit. Er wordt een consortium gevormd onder leiding van het verzekeringsbedrijf Münchener Rück dat het DESERTEC-Plan gaat uitvoeren. Dit plan behelst de voorziening van 15 procent van de Europese elektriciteitsvoorziening vanuit spiegelcentrales in Noord-Afrika. In de VS bestaat een soortgelijk plan, Repower America, dat sterk wordt gesteund door oud-vicepresident Al Gore. De Tweede Kamer oefent toenemende druk uit op het kabinet om CSP eindelijk eens serieus te nemen. Ook komen steeds meer boeken op de markt waarin de opties op het gebied van duurzame energie met elkaar worden vergeleken, en waarin CSP als beste of één na beste wordt beoordeeld.

De gemiddelde lezer heeft hier echter geen weet van. Het wordt tijd dat ook de woordvoerders van de technologieën van de toekomst het woord krijgen.

Dr. Evert du Marchie van Voorthuysen

Stichting GEZEN, Grootschalige Exploitatie van Zonne-ENergie

    • Grootschalige Exploitatie van Zonne-Energie