'De wereld faalt met aanpak N-Korea'

De wereld pakt Noord-Korea volstrekt verkeerd aan, vindt de Chinese professor Shi. Het land moet geleidelijk uit zijn isolement worden gehaald.

Noord-Koreaanse militairen bij de rivier de Yalu in het noorden van het land, vlakbij de grens met China. (Foto Reuters) North Korean soldiers are seen on the bank of the Yalu River near the North Korean town of Sinuiju, July 4, 2009. North Korea test-fired four missiles on Saturday, South Korea's defence ministry said, in an act of defiance towards the United States that further stoked regional tensions already high due to its nuclear test in May. REUTERS/Jacky Chen (NORTH KOREA MILITARY) REUTERS

Roepen om kalmte na het jongste Noord-Koreaanse salvo van zeven ballistische raketten is volgens Shi Yuan Hua, directeur van het Korea-instituut van de Fudan Universiteit in Shanghai, „net zo zinloos als de roep om regen in de Gobiwoestijn in de zomer”.

De sussende Chinese, Russische, Japanse en Amerikaanse reacties op het laatste vertoon van Noord- Koreaanse vuurkracht vindt hij „een nieuw bewijs van machteloosheid als gevolg van de volstrekt verkeerde aanpak van de paranoïde Noord-Koreaanse leiders”.

Een totaal andere, op deëscalatie en toenadering gericht beleid is volgens hem noodzakelijk, want de situatie op het Koreaanse schiereiland is in hoog tempo uit de hand aan het lopen.

„De situatie is uitermate riskant en moeilijk te beheersen geworden”, denkt Shi. De Noord-Koreaanse Scuds, die zaterdag werden getest, kunnen belangrijke militaire en overheidsdoelen raken in Zuid- Korea, met name in en rondom Seoul. „Er hoeven maar een paar coördinaten al dan niet per ongeluk anders te worden ingevoerd en een Scud komt niet in zee terecht maar op Seoul, of misschien per ongeluk op Sheyang in China”, aldus Shi.

Daarnaast beschikt Noord-Korea over Rodong-raketten met een bereik van 1400 kilometer. Japanse doelen zijn dus ook bereikbaar geworden voor de Noord-Koreaanse strijdkrachten.

„Hoe omvangrijk het Scud-arsenaal is weten we niet. Maar de Scuds vormen een serieuze dreiging. En wij maken ons natuurlijk zeer ongerust over de nucleaire proeven die vlakbij de grens met China worden gehouden”, zegt Shi.

De directeur van het gezaghebbende Korea-instituut in China, die net terug is uit de Democratische Volksrepubliek Korea en geldt als een van de voornaamste adviseurs van de Chinese autoriteiten, denkt dat de lancering van de zeven Scudraketten in combinatie met de tweede nucleaire test op 25 mei maar tot één conclusie kan leiden: het huidige internationale beleid is faliekant mislukt.

Het internationale zes-partijenoverleg is na zes jaar geëindigd zonder resultaat, sancties werken niet en stille Chinese diplomatie heeft ook geen resultaten opgeleverd. Volgens de hoogleraar internationale betrekkingen is China niet langer in staat een bemiddelende rol te spelen tussen Noord-Korea enerzijds en de VS en Zuid-Korea anderzijds. China wordt in Pyongyang niet langer gezien als een bondgenoot.

„China wordt nu beschouwd als bondgenoot van de Verenigde Staten. Je ziet het bijvoorbeeld in de markten van Pyongyang, daar worden zelfs Chinese goederen geboycot. Het feit dat China VN-resolutie 1718 heeft gesteund na de nucleaire test van 25 mei wordt in Noord-Korea gezien als het bewijs dat China een lakei van de VS is geworden vanwege de economische belangen”, zegt Shi.

Of het waar is of niet doet er niet toe, wat telt is het Noord-Koreaanse perspectief, betoogt Shi. Hij vertelt dat het voor de Chinese autoriteiten „een blamage” was te moeten vaststellen dat het woord van Peking in Pyongyang geen gezag meer heeft. „Door ons aan de zijde van de VS en Zuid-Korea te scharen, hebben we onszelf aan de zijlijn geplaatst.”

De stilte in Peking als het om Noord-Korea gaat is het gevolg van interne verdeeldheid en volgens Shi ook van „schaamte” over het verlies van de rol als bemiddelaar.

Los van „dramatische, rampzalige” militaire opties ziet Shi eigenlijk maar één mogelijkheid en dat is dat aanvaard wordt dat Noord-Korea een nucleaire macht is geworden. „Ze beschikken hoogst waarschijnlijk nu al over de mogelijkheid om van een ballistische raket een nucleair wapen te maken’’, denkt Shi.

Deëscaleren, sancties verzachten, de handel uitbreiden en Noord-Korea geleidelijk „binnen leiden in de Aziatische en later de internationale gemeenschap”, zijn volgens Shi de belangrijkste elementen van een alternatief beleid dat gericht is op het „het wegnemen van de paranoia”.

„Noord-Koreanen weten niets van de wereld, zij zien de Zuid-Koreanen en de Amerikanen als duivels, ze hebben China als grote vriend verloren. Men zit opgesloten in eigen wereld. Noord-Korea doet mij daarom altijd denken aan het China van mijn jeugd, arm, geïsoleerd en naar binnen gericht. China is door de Verenigde Staten vanaf 1972 heel geleidelijk uit dat isolement gehaald. Iets dergelijks moet ook met Noord-Korea gebeuren”, zegt directeur Shi van het Korea-instituut.

Natuurlijk beseft hij dat concrete stappen, zoals het verminderen van het aantal Amerikaanse militairen in Zuid-Korea, niet snel gerealiseerd zullen worden.

„We leven in dit deel van de wereld nog steeds in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Het wordt hoog tijd voor echte, positieve veranderingen”, hoopt Shi.

    • Oscar Garschagen