Stimulans van de economie via bouw

Het kabinet gaat versneld 2,65 miljard euro uitgeven voor een grootscheeps bouwprogramma om de economie te stimuleren en banen te scheppen. Voor 58 projecten worden de juridische obstakels grotendeels weggenomen en wordt 2,65 miljard euro eerder dan gepland uitgegeven.

Pagina 3