Spinozapremies

Wetenschapsbijlage 20-06-09

In haar gerechtvaardigde protest tegen de stelselmatige onderbedeling van de geesteswetenschappen bij de toekenning van Spinozapremies schrijft Marita Mathijsen dat de leerstoel jeugdliteratuur aan de Universiteit Leiden twee jaar geleden is afgeschaft. Dit is niet juist. Deze bijzondere leeropdracht, in stand gehouden door het Leids Universiteitsfonds, is niet opgeheven maar met vijf jaar verlengd, iets wat mag worden beschouwd als een erkenning van het betreffende vakgebied.Helma van Lierop, leerstoelhouderJaap Goedegebuure, curator

    • Helma van Lierop
    • Leerstoelhouder Jaap Goedegebuure