Kinderen Amsterdam naar school in Egypte

Bijna 1.200 Amsterdamse kinderen zitten in het buitenland op school, in landen als Egypte, Marokko en Ghane. In deze landen kunnen de kinderen volgens veel ouders beter contact houden met hun eigen cultuur en koranlessen krijgen.

Dit blijkt uit informatie die wethouder Asscher (Onderwijs, PvdA) gisteren naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Doordat kinderen jaren in het buitenland verblijven, spreken zij bij terugkeer slecht Nederlands en vinden zij moeilijk aansluiting bij de Nederlandse samenleving. Amsterdam wil daarom het schoolgaan in het buitenland ontmoedigen.

In het schooljaar 2007/2008 stonden 1.187 Amsterdamse kinderen, vooral in de basisschoolleeftijd, ingeschreven op een buitenlandse school. Zo gingen 300 kinderen in Egypte naar school, 160 in Marokko en 128 in Ghana. Volgens de leerplichtwet heeft een kind onder voorwaarden het recht om in het buitenland naar school te gaan. Deze regeling is bedoeld voor kinderen die in Nederland wonen maar in België of Duitsland naar school gaan.

In Amsterdam werden lange tijd makkelijk vrijstellingen gegeven aan kinderen die hier niet wonen. Dat is voorbij, zegt Asscher. Als ouders voor een tweede keer een vrijstelling vragen, gaat de gemeente ervan uit dat een kind geen inwoner van Nederland meer is. De Dienst Persoons- en Geo-informatie (DPG) zal dan een onderzoek instellen. DPG en de gemeente zullen met de Sociale Verzekeringsbank ook onderzoek doen naar de 1.187 kinderen.