Kabinet steunt olympisch plan

Het kabinet omarmt het plan van sportkoepel NOC*NSF de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen. De ministerraad stelde gistermiddag 13,5 miljoen euro beschikbaar om Nederland op ‘olympisch niveau’ te brengen, waarna in 2016 moet worden beoordeeld of tot de kandidaatsstelling voor de Spelen kan worden besloten.

In een toelichting zei staatssecretaris Jet Bussemaker (Sport, PvdA) dat Nederland een land moet worden waarin het vanzelfsprekend is te excelleren. Niet alleen in sport, maar ook op economisch, sociaal, ruimtelijk en cultureel niveau. „Zodat alle investeringen de moeite waard zijn, ook in het geval in 2016 wordt besloten geen bid uit te brengen.”

Van de 13,5 miljoen aan overheidsgeld is drie miljoen euro bestemd voor het het functioneren van het program-office(coördinatieteam, red.) van het ‘Olympisch Plan 2028’ op het nationaal sportcentrum Papendal, drie miljoen voor het binnenhalen van grote sportevenementen en drie miljoen voor de promotie van Nederland als land voor toerisme en van innovatie.

De resterende 4,5 miljoen euro is bedoeld om de kandidatuur van Nederland en België voor het wereldkampioenschap voetbal in 2018 te steunen. Aan het binnenhalen van dat toernooi wordt veel waarde gehecht, omdat het qua omvang en organisatieniveau kan dienen als opmaat voor Olympische Spelen in 2028. Nederland rekent erop dat de Belgische regering eenzelfde bedrag voor dat doel beschikbaar stelt.

Het kabinet heeft grote ambities met de overheidssteun voor het ‘Olympisch Plan 2028’. Het hoopt dat mensen meer gaan bewegen, dat sport bijdraagt aan participatie (via stages en vrijwilligerswerk), dat planologische ontwikkelingen worden versneld, grote infrastructurele plannen kunnen worden uitgevoerd, het vestigingsklimaat voor ondernemers zal verbeteren en dat toeristen hier graag komen, mede vanwege aansprekende sportevenementen.

Ter stimulering van de topsport onderzoek het kabinet of het acht LOOT-scholen, waar talentvolle sporters studie en topsport combineren, kan openen boven op de huidige 27.

Bussemaker toonde begrip voor de sceptici over Olympische Spelen in Nederland. Uit onderzoek bleek deze week dat maar een derde deel van de bevolking de olympische plannen steunt. Maar er is nog tijd om de publieke opinie te beïnvloeden. „We kennen nu noch de kosten noch de baten. Daarom moeten we Nederland zo inrichten, dat in 2016 verantwoord over de kandidatuur besloten kan worden. Het zou fantastisch zijn honderd jaar na ‘Amsterdam’ de Spelen terug te halen.”