Het halfslachtige concept van Van Middelkoop

Minister van Defensie Van Middelkoop (CU) komt soms met opmerkelijke oplossingen. Nu ook weer, als het gaat om het vraagstuk of - op nadrukkelijk verzoek van Nederlandse reders - mariniers aan boord van koopvaardijschepen kunnen worden geplaatst om hen tegen piraterij te beschermen in de Golf van Aden. De minister ziet hiervan af, maar gaat wel onderzoeken of extra bescherming aan Nederlandse koopvaardijschepen kan worden geboden door konvooien te begeleiden met marinevaartuigen (NRC Handelsblad, 30 juni).

Aan beide concepten kleven voor- en nadelen.

Een belangrijk nadeel van konvooibegeleiding is dat tragere schepen buiten de boot dreigen te vallen, zeker als voor hen geen specifieke maatregelen worden getroffen. Als dergelijke maatregelen niet worden genomen, worden deze schepen juist een makkelijkere prooi voor piraten.

Konvooibegeleiding volgens Van Middelkoops halfslachtige concept is in feite georganiseerde kwetsbaarheid. Zijn aanpak speelt piraten in de kaart en kan daardoor escalerend uitpakken. Dit, terwijl escalatierisico nu juist door de minister als een van de belangrijkste argumenten tegen plaatsing van mariniers aan boord wordt gebruikt. Van Middelkoop beredeneert namelijk dat door de inzet van mariniers, piraten zich zwaarder gaan bewapenen. Datzelfde geldt echter ook voor zijn voorgestelde aanpak.

Nadeel van mariniers aan boord is de grote beslaglegging die dit veroorzaakt voor het Korps Mariniers, en dat voor onbepaalde tijd.

De minister van Defensie lijkt zijn kruit droog te houden. Dat zou kunnen, maar wel mag worden verwacht dat Van Middelkoop zekerstelt dat de belangen van het Koninkrijk afdoende worden beschermd; dat is tenslotte de hoofdtaak van onze krijgsmacht.

    • Dr. I. Piepers Defensiespecialist