Friese Staten dwingen inzage af in afvaldossier

Drie oppositiepartijen in de Friese Staten doen een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur om twee rapporten over een afvalcentrale in Harlingen te mogen inzien. De Fryske Nasjonale Partij (FNP), SP en GroenLinks stellen dat de rapporten duidelijk maken op grond waarvan Gedeputeerde Staten een milieuvergunning voor de omstreden afvalverbrander afgaven. Twee keer eerder vroegen twee oppositiepartijen GS tevergeefs openheid van zaken te geven. De bouw van de afvalverbrander is omstreden. Een aantal Harlinger huisartsen, de Waddenvereniging en de Stichting Afvaloven Nee zijn er fel op tegen. Zij vinden de bouw ervan overbodig, omdat landelijk een overcapaciteit dreigt aan afval. Ook vinden ze de afvalverbrander gevaarlijk voor de volksgezondheid. Tegen de bouw werden drieduizend bezwaren ingediend.