Donner moet bezuinigen om deeltijd-WW te handhaven

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) moet bezuinigen op zijn begroting om extra geld vrij te maken voor deeltijd-WW. Het kabinet wil hiervoor niet de WW-fondsen aanspreken omdat dit leidt tot verhoging van het overheidstekort. Het tekort loopt volgend jaar op tot 6,7 procent van het bruto binnenlands product.

„De boodschap is bezuinigen”, zei minister Donner gisteren na afloop van het kabinetsberaad. Het kabinet is er volgens hem, net als de Tweede Kamer, wel zeer van doordrongen dat de regeling voor deeltijd-WW in de economische crisis voorziet in een grote behoefte. Met deeltijd-WW kan worden voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven vakkrachten moeten ontslaan die ze weer hard nodig hebben als de economie aantrekt.

Minister Donner zei niet waarop kan worden bezuinigd op zijn begroting. Dat zal bij de voorbereiding van de begroting voor Prinsjesdag in augustus aan de orde komen. De ‘Werkgroep Gerritse’, die in februari een inventarisatie heeft gemaakt van alle bezuinigingsposten van het kabinet, stelde vast dat verkorting van de WW-duur tot één jaar, ontkoppeling van sociale uitkeringen, en verlaging van de uitkering voor arbeidsongeschiktheid met 500 miljoen elk het meeste opleveren. Afroming van de middelen voor reïntegratie, die niet in alle gevallen effectief is, zou 300 miljoen euro besparen. Maar al deze bezuinigingen zijn politiek zeer omstreden.

Donner ontkomt echter niet aan besparen, want de Tweede Kamer droeg hem donderdag op meer geld te zoeken om de deeltijd-WW te kunnen voortzetten. De 375 miljoen euro die de minister voor de regeling had uitgetrokken waren zo snel op, dat de regeling vorige week plotseling werd gestaakt. Na twee dagen lanceerde de minister een aangepaste regeling, waarvoor hij 175 miljoen euro in zijn begroting had gevonden.

De Kamer vindt dat veel te weinig gezien de grote behoefte bij bedrijven. Ze vreest dat dit geld net genoeg is om de zomer door te komen. Juist daarna wordt een forse stijging van de werkloosheid verwacht. Steeds meer bedrijven komen door de economische crisis in moeilijkheden en zijn gedwongen werknemers te ontslaan. Deeltijd-WW, oorspronkelijk voor maximaal 15 maanden, maakt het in ieder geval mogelijk personeel voorlopig vast te houden.