Bouw huizen en wegen snel gestart

Enkele tientallen bouwprojecten, zoals de aanleg van wegen, windmolenparken en woonwijken, worden versneld uitgevoerd. Met dit bouwprogramma wil het kabinet de economie stimuleren en banen scheppen.

Voor 58 projecten worden juridische obstakels grotendeels weggenomen en wordt 2,65 miljard euro eerder uitgegeven dan gepland. Zo kan de voorbereiding van projecten al na de zomer beginnen.

Premier Jan Peter Balkenende maakte dit gisteren na afloop van de ministerraad in Den Haag bekend. „We zitten in zwaar weer”, zei de premier. Hij wees op de diepte van de recessie, waarbij veel bedrijven failliet gaan en duizenden banen op de tocht staan. „Economische groei en werkgelegenheid hebben topprioriteit.”

Een crisis- en herstelwet, die op 1 januari 2010 in werking treedt, verkort procedures sterk en vermindert het aantal benodigde vergunningen. Daardoor kunnen al jaren slepende projecten zoals de A4 Midden Delfland en de A74 bij Venlo worden gestart. „Willen we in Nederland bedrijvigheid houden, moeten we dingen sneller gaan doen”, zei Balkenende.

Volgens hem hoeft snelheid niet ten koste te gaan van zorgvuldigheid. Protest van de Stichting Natuur en Milieu tegen versnelling van de procedures noemde hij „prematuur”. Het wetsvoorstel kan nog voor het reces van het kabinet, volgende week, naar de Raad van State gestuurd worden zodat het kabinet met Prinsjesdag het programma kan presenteren.

Elco Brinkman, de voorzitter van Bouwend Nederland, noemt het programma „echt substantieel voor de economie”. Snelheid is volgens hem geboden, want na de zomer is een aantal orderportefeuilles leeg.

Tot de projecten horen onder meer de bebouwing van de Zuidplaspolder bij Gouda, de Stadshavens in Rotterdam, de ontwikkeling van de Spoorzone in Den Bosch. . Schoolgebouwen krijgen een betere ventilatie en energiebesparende aanpassingen.

Het kabinet werkt aan een plan om de marktintroductie van elektrische auto’s te versnellen. „We willen wat elektrisch rijden betreft internationaal voorop gaan lopen”, zei de premier. Nederland is hiervoor geschikt door de korte afstanden, de vlakke wegen en de goede stroomvoorziening.