Verzekeraars lijden verlies van 3,8 miljard

DEN HAAG. Nederlandse verzekeraars hebben vorig jaar een verlies geleden van ruim 3,8 miljard euro. Met name levensverzekeraars kregen harde klappen door de crisis en de zogenoemde woekerpolisaffaire. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse verzekeringsbranche. De levensverzekeraars leden een verlies van 20 procent van hun premie-inkomen. In 2007 was er nog sprake van een stijging met 16 procent. Het verlies van levensverzekeraars bedroeg ruim 5 miljard euro. Zij beleggen veel van hun premie-inkomsten en zagen de waarde van aandelen en bedrijfsobligaties dalen. Ook de verkoop van nieuwe beleggingsverzekeringen bleef flink achter.