Vertroebelde blik van de PVV

Kamerlid Van Dijck (PVV) was afgelopen dinsdag tijdens het debat over de Voorjaarsnota niet te volgen. Hij verviel in verwijten, wist nauwelijks waar het echt over ging en probeerde vragen te ontwijken. Permanent verval in clichés, dat was het enige wat uit zijn mond viel te vernemen.

De heer Van Dijck ziet de oplossing voor elk probleem in lastenverlichting. Maar het antwoord op de vraag waar het geld vandaan zou moeten komen, wist hij niet. Roepen dat het allemaal te duur wordt, is wel erg makkelijk. Zeker wanneer je daarbij zegt dat niets minder mag en het niets extra mag kosten. Gespeelde verontwaardiging van Van Dijck. Een bijdrage over hoe problemen dan wel moeten worden opgelost? Niets van dit alles. Niveau borreltafel.

Politiek is meer dan het debat over de islam. Een land besturen vraagt kundigheid op vele beleidsterreinen. Het debat illustreerde dat de PVV geen volwassen partij is die antwoorden heeft op vraagstukken die ons land bezighouden. Mensen maken zich zorgen. Heb ik volgend jaar nog werk? Hoe zit het met mijn koopkracht? Dat is wat de gemiddelde Nederlander bezighoudt. De uiterst rechtse woordvoerder van de PVV laat de gemiddelde burger dus extreem links liggen. De blik op de werkelijkheid lijkt bij de PVV vertroebeld. Niet vreemd wanneer je bedenkt dat deze partij wordt geleid door een voorman die sinds jaren door geblindeerde ramen gechauffeerd vanaf de achterbank naar de gewone wereld kijkt.

    • Ricardo Offermanns Burgemeester van Meerssen
    • Voorzitter Vvd Limburg