Positie van CdK Borghouts opnieuw in gevaar

Collegepartijen CDA en PvdA in de Provinciale Staten van Noord-Holland dienen maandag een motie van wantrouwen in tegen commissaris van de koningin Harry Borghouts als hij weigert zijn bestuursfunctie bij pensioenfonds ABP op te geven.

„Het is onacceptabel dat Borghouts die nevenfunctie wil behouden”, zei PvdA-fractievoorzitter Tjeerd Talsma vanochtend in een toelichting. „Het is tegen de afspraken.” Ook het CDA is teleurgesteld. „Ik hoop dat de commissaris van de koningin voor de vergadering van maandag nog met een brief komt waarin hij schrijft dat hij zijn ABP-functie neerlegt”, zegt fractievoorzitter Johan Bruins Slot.

Borghouts redde vorig maand tijdens een debat over de verdwenen miljoenen bij de IJslandse bank Landsbanki zijn positie door het politieke deel van zijn portefeuille en zijn nevenfuncties neer te leggen. Zo zegt hij met ingang van 1 augustus zijn waarnemend voorzitterschap van het ABP op. Nu blijkt dat Borghouts het bestuurslidmaatschap zelf niet wil opgeven. Deze bijbaan leverde hem vorig jaar 38.000 euro op.

Tijdens het debat is afgesproken dat Borghouts met de fractievoorzitters zou gaan bespreken welke van de elf functies hij moet opgeven. Na overleg met alle fractievoorzitters meldt Borghouts in een brief aan de Staten dat hij vier bijbanen opgeeft. Hij is ondermeer gestopt als voorzitter van de stichting Bijzondere Leerstoel ‘De overheid als arbeidsorganisatie’ en als lid college voor geschillen medezeggenschap defensie.

Borghouts wil niet inhoudelijk ingaan op het geschil met de fracties over zijn ABP-functie. In een reactie laat de commissaris weten weten dat hij in overleg is met de Statenfracties en maandag duidelijkheid zal geven. „Wij wachten het antwoord van Borghouts af en kijken dan of we de motie van PvdA en CDA zullen steunen”, zegt VVD-fractievoorzitter Dré Kraak.

De Provinciale Staten van Noord-Holland komen maandag bijeen voor de installatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten, nadat het vorige college ontslag had genomen. Aanleiding is dat Noord-Holland 78 miljoen euro had gespaard bij Landsbanki. Doordat die IJslandse bank failliet ging, dreigt de provincie dit bedrag te verliezen.

Van de zeven gedeputeerden keren de VVD’ers Ton Hooijmakers en Cornelis Mooij en PvdA’er Peter Visser niet terug. Voor de VVD worden de de Statenleden Elisabeth Post en Laila Driessen voorgedragen. De PvdA draagt Statenlid Rob Meerhof voor als nieuwe gedeputeerde.