Oogjes dicht en snaveltjes toe

Zou het echt? Zou de gezamenlijke waarde van krantentitels NRC Handelsblad, nrc.next, de Volkskrant en Trouw in een jaar tijd gekelderd zijn met bijna eenderde? Dat is in elk geval wat PcM Uitgevers, de huidige eigenaar van de kranten, meldt in het jaarverslag. Er is een „bijzondere waardevermindering” geweest van 212,8 miljoen euro op de post immateriële activa. In gewoon Nederlands: de uitgaverechten van de kranten en de goodwill op de merknamen.

Nu is er het laatste jaar veel gebeurd in krantenland. De advertentiemarkt is ingestort door de crisis. Lezers blijven weglopen, het aantal abonnementen daalt gestaag. Daar staat tegenover dat de kranten dankzij internet meer bereik hebben dan ooit, maar daar wordt (nog) geen winst gemaakt.

Toch is 212,8 miljoen een gigantisch bedrag. Het is grosso modo vijf keer de daling van het bedrijfsresultaat tussen 2007 en 2008. PcM verklaart de daling uit de overgang naar de nieuwe, strengere boekhoudregels (IFRS), uit de daling van advertentieopbrengsten en uit een verslechtering van de marktvooruitzichten. Dat moge allemaal zo zijn, maar dat was in 2007 ook al voor een deel voelbaar. Waarom is destijds niet voor een eerste afwaardering van de uitgaverechten gekozen?

Het begint met de waarde die in 2007 in de boeken stond. Dat was een nasleep van de vorige eigenaar van PcM, de Britse investeerder Apax. Die heeft bij de overname de waarde van de titels enorm opgeblazen, zodat ze de onderneming met een flinke schuldenlast kon opzadelen en later met een zo hoog mogelijk rendement naar de beurs kon brengen. De beursgang ging niet door en PcM werd teruggekocht door de Stichting Democratie en Media. De hoge waardering van de uitgaverechten bleef echter in de boeken staan. Als PcM ze had afgewaardeerd, had dat een gat in het toch al krappe eigen vermogen geslagen.

Inmiddels staat PcM wederom op het punt overgenomen te worden, nu door de Belgische Persgroep. Die overname is een ‘moetje’. De schulden die PcM overhield aan het Apax-avontuur drukken zo zwaar op het bedrijf dat een faillissement dreigde. De Persgroep wordt binnengehaald als reddende engel en krijgt voor 130 miljoen euro meer dan de helft van de onderneming in bezit. Maar dan zou het raar zijn als de uitgaverechten nog voor ongeveer 560 miljoen in de boeken staan.

Is dit nou erg? Het kortste antwoord is nee. Zonder de waardeverlaging zou niemand, ook De Persgroep niet, PcM gered hebben. Maar geloofwaardig is de waardedaling niet. Die is meer iets voor de Fabeltjeskrant.

    • Egbert Kalse