Omroep wordt beperkt op internet

Er komen strengere regels voor wat de publieke omroep mag doen op het gebied van internet en nieuwe media. Dat is de kern van de Omroepmededeling die de eurocommissarissen Kroes (Concurrentiebeleid) en Reding (Informatiemaatschappij en Media) gisteren hebben gepubliceerd. Het belangrijkste element is een toetsing vooraf: als publieke omroepen een nieuwe mediadienst willen ontwikkelen, zoals het aanbieden van het journaal op de mobiele telefoon, moet eerst worden gekeken of dat niet marktverstorend werkt.

Hiermee „zorgen we voor eerlijke concurrentie tussen publieke omroepen en particuliere media”, zei eurocommissaris Reding.

Krantenuitgevers en commerciële omroepen hebben instemmend gereageerd. „Ik ben verheugd en tevreden”, zei Kees Spaan, voorzitter van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). „Het belangrijkste is dat je vooraf een discussie kunt aangaan en dat een onafhankelijke autoriteit kijkt of er geen sprake is van concurrentieverstoring met publieke middelen.”

Hij vindt dat in het licht van de nieuwe Omroepmededeling ook de al goedgekeurde plannen van de publieke omroep met digitale kanalen en de advertenties daarop, opnieuw moeten worden bekeken. In reactie op de regels uit Brussel heeft het NUV vandaag formeel bezwaar gemaakt tegen het groene licht dat minister Plasterk heeft gegeven.

De Nederlandse Publieke Omroep liet weten „teleurgesteld” te zijn en te vrezen voor „bureaucratisering en juridisering”.

    • Marc Leijendekker