nrc.nl/drugsbeleid

Een commissie adviseert het Nederlandse drugsbeleid grondig te herzien.Coffeeshops moeten besloten worden en het onderscheid tussen soft en harddrugs moet worden opgeheven.