Nieuwe adoptie-affaire in China

Rond de tachtig kinderen zijn sinds 2001 in de Chinese gemeente Zhenyuan door de lokale overheid weggehaald bij hun ouders en in een tehuis gestopt. Via de tehuizen zijn ze als wees verkocht aan buitenlandse adoptiegezinnen. Dit meldde de China Daily gisteren.

Een weeshuis in Zhenyuan, in de zuidelijke provincie Guizhou, zou ook kinderen aan Nederlandse gezinnen hebben verkocht.

Om hoeveel kinderen het gaat is niet duidelijk maar de overheidskrant publiceerde een foto van het meisje Gu Chenjun, van januari 2007, dat door de lokale autoriteiten voor drieduizend euro zou zijn verkocht aan een Nederlandse vrouw.

De kinderen zijn door lokale overheidsfunctionarissen uit hun gezin weggehaald omdat hun ouders meer kinderen zouden hebben dan het twee kindbeleid, dat in de provincie geldt, toelaat.

Doorgaans worden ouders die illegaal meer kinderen krijgen voor de keus gesteld: of een boete betalen of een andere vorm van straf accepteren.

In deze gevallen hebben de ouders omdat zij de boete niet konden betalen hun kind moeten afstaan aan lokale functionarissen. Deze beloofden dat de overheid zorg zou dragen voor de opvoeding. In plaats daarvan vervalsten zij in samenwerking met het tehuis de papieren zodat de kinderen als vondeling door konden gaan.

De adoptieprijs van 3000 dollar werd verdeeld tussen het tehuis en de lokale overheid. Het komt in China regelmatig voor dat kinderen illegaal bij hun ouders worden weggenomen en ter adoptie worden aangeboden. Ook wordt China geteisterd door kinderontvoeringen.

    • Bettine Vriesekoop