Mogelijk toch registratie etniciteit

Den Haag, 3 juli. - Gemeenteambtenaren mogen misschien toch de etniciteit van probleemjongeren registreren. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd te onderzoeken of gemeenten het nodig vinden de etniciteit op te nemen in een alarmsysteem voor jongeren die in de problemen dreigen te raken. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChtistenUnie) had eerder gezegd dat gemeenteambtenaren die zich bezighouden met Antillianen, de afkomst van probleemjongeren uit deze groep niet zelf mogen aanmelden in het waarschuwingssysteem (de Verwijsindex Risicojongeren). Hij volgde daarmee een advies van de Raad van State.