Meer opties voor herindelen Vecht

Breukelen, 3 juli. - De mogelijke herindeling van meerdere gemeenten aan de Vecht kan opnieuw anders worden ingericht. In december besliste de Tweede Kamer dat de nieuwe gemeente Vecht en Venen zou komen te bestaan uit de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen. De animo hiervoor bij de betrokken partijen was zo gering, dat Breukelen, Loenen en Maarssen nu alternatieven mogen onderzoeken, zo meldde Breukelen gisteren. Maarssen was eerder buiten beschouwing gelaten, maar wordt nu opnieuw betrokken bij een mogelijke fusie. Abcoude en De Ronde Venen worden niet meegenomen in het onderzoek.