Meer aanmeldingen voor lerarenopleiding

De belangstelling voor lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs stijgt. In totaal 4.876 potentiële studenten hebben de lerarenopleiding aangemerkt als favoriete studiekeuze. Dat zijn er 800 meer dan in 2008 en twee keer zoveel als in 2005.

Het is, zegt directeur Freddy Weima van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), afwachten of deze toekomstige studenten zich daadwerkelijk inschrijven voor de lerarenopleiding. „Daar ligt een taak voor het onderwijs: nu is de kans om hen over de streep te trekken.” De meeste mensen die leraar op een middelbare school willen worden, maken hun interesse pas kenbaar in de zomer. In oktober wordt duidelijk hoeveel studenten zich definitief inschreven. Het afgelopen studiejaar schreven 9.287 mensen zich in voor een opleiding tot leraar in het voortgezet onderwijs.

Volgens het SBO is de economische crisis waarschijnlijk een van de redenen dat meer mensen leraar willen worden. „Leraar is toch een beroep met veel baanzekerheid. Door de vergrijzing blijft de vraag naar leraren bovendien nog wel even stijgen.” Van de 800 extra vooraanmeldingen zijn er 700 voor de tweedegraadsopleidingen, voor leraren in het vmbo en de onderbouw van havo en vwo. De overige 100 hebben interesse getoond in een opleiding tot eerstegraadsleraar, die bevoegd is les te geven in de hoogste klassen van havo en vwo.

Vooral de opleidingen tot leraar Duits en leraar wiskunde, notoire ‘tekortvakken’, profiteren van de belangstelling. Ook het aantal vooraanmeldingen voor de opleidingen tot leraar economie, natuurkunde, scheikunde en Nederlands nemen toe. Alleen de techniekvakken wekken geen extra belangstelling.

De pabo, opleiding tot leraar basisonderwijs, profiteert niet. Hoewel het nog steeds de populairste hbo-opleiding is, daalt sinds 2003 het aantal pabo-studenten.