Kinderen in crisisopvang niet veilig

Inspectie jeugdzorg heeft „schrijnende” omstandigheden aangetroffen bij twee niet-erkende particuliere huizen voor crisisopvang van kinderen. Bureau Jeugdzorg plaatste er kinderen en gaf een vergoeding.

In totaal gaat het om twintig kinderen, die inmiddels zijn weggehaald door Jeugdzorg. Het jongste kind was drie dagen oud en het oudste zeventien jaar. Sommige kinderen woonden er tijdelijk met een persoonsgebonden budget dat wordt gefinancierd door de AWBZ. In dat geval hadden de ouders zelf het kind geplaatst.

Als voorbeeld van schrijnende omstandigheden noemt de inspectie een onbevoegde stagiair die 48 uur lang op tien uit huis geplaatste kinderen moest letten, met een telefoonnummer bij de hand voor als het haar te veel werd. Ook woonden sommige kinderen bijna drie jaar in zo’n ‘crisisopvang’, hoewel crisisopvang maar drie maanden mag duren.

Normaal bezoekt de inspectie geen niet-erkende instellingen. „Maar we kregen zulke verontrustende berichten dat we toch maar een onverwacht bezoek hebben afgelegd”, zegt een woordvoerder van de inspectie. Het personeel dat er was, was ongeschoold op het gebied van kinderen die in een crisissituatie uit huis zijn gehaald, „beschadigde kinderen die extra goede zorg nodig hebben”.

Het gaat om de Stichting Kind (een gezin in Brabant) en de organisatie Back to Basics in Hilversum, voorheen Another World geheten. De Inspectie had Another World eerder afgekeurd als opvangadres.

De inspectie „heeft het gevoel” dat er nog veel meer wantoestanden zijn bij niet-erkende stichtingen die aan crisisopvang doen. De opvanggezinnen kunnen voor crisisopvang per kind 18,50 euro aan pleegvergoeding per dag ontvangen. Voor normale, langdurige pleegopvang ontvangt de pleegouder 13 euro per kind per dag. Dat geldt niet als inkomen en wordt niet belast of afgetrokken van de uitkering of huurtoeslag.

De tips over Stichting Kind en Back to Basics kwamen van stagiairs die er werkten en een jeugdzorginstelling die er kinderen plaatste. Andere jeugdzorginstellingen die er al jaren kinderen plaatsten, hadden geen melding gemaakt van wantoestanden.

In een reactie heeft het Interprovinciaal Overleg, ofwel de gedeputeerden die de Bureaus Jeugdzorg bekostigen, aangekondigd dat de Bureaus Jeugdzorg niet langer kinderen mogen plaatsen bij niet-erkende opvangadressen. Sommige regio’s kampen met wachtlijsten voor crisisplekken.