Kamer: meer deeltijd-WW

Het geld voor deeltijd-WW was op. Donner legde geld bij, maar scherpte meteen de regels aan. De Tweede Kamer wil meer.

Op de laatste dag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer een helder signaal afgegeven. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) moet op zoek naar meer geld voor de deeltijd-WW. Parttime werkloos is beter dan helemaal werkloos, vindt het parlement, daarbij volop gesteund door de sociale partners. Maar de regeling moet wel gerichter worden ingezet.

Deeltijd-WW is niet alleen een tijdelijk noodverband, het is ook een instrument van arbeidspolitiek, meent Tweede Kamerlid Eddy van Hijum (CDA). „Met scholing moet de inzetbaarheid van werknemers worden vergroot.” Binnen én buiten het bedrijf. Dat beoogde ook de minister toen hij de regeling in maart invoerde.

De maatregel moet in de kern gezonde bedrijven met behoud van vakkundig personeel door deze moeilijke periode helpen. Want zodra de economie weer aantrekt, zullen op de arbeidsmarkt opnieuw tekorten ontstaan. Volgens demografen krimpt de beroepsbevolking de komende dertig jaar met een miljoen tot 9 miljoen. Tegelijkertijd verdubbelt het aantal 65-plussers. Als bedrijven nu gedwongen worden grote groepen werknemers te ontslaan, raken ze mensen met kennis en kunde kwijt die ze na de crisis weer hard nodig hebben.

Volgens topambtenaar Chris Buijink (Economische Zaken) is speciale aandacht nodig voor oudere werknemers. Zij dreigen, met jongeren, het grootste slachtoffer te worden van de saneringsgolf bij bedrijven, waardoor de werkloosheid volgend jaar zal verdubbelen. Eenmaal werkloos komen 55-plussers nauwelijks meer aan de slag, blijkt uit onderzoek, terwijl juist vergroting van de participatie een belangrijke doelstelling is van het kabinet. Verhoging van hun inzetbaarheid, in of buiten het eigen bedrijf, vergt extra inspanningen, ook van de sociale partners.

Minister Donner wil dan ook dat tijdens de periode van deeltijd-WW serieuzer wordt geschoold dan tot nog toe het geval was. Donner zelf helpt een handje met de omscholingsbonus. Daarnaast wil hij strenger toetsen of werkgevers scholingsafspraken nakomen. Blijft een bedrijf in gebreke, dan wordt de deeltijd-WW niet verlengd, blijkt uit de aangepaste regeling.

Eerst is het zaak voor de minister extra geld te vinden. Hij had ruim een half miljard euro (550 miljoen) voor de regeling uitgetrokken. Maar op het eerste budget van 375 miljoen ontstond een stormloop zodat het geld vorige week op was. En de Tweede Kamer vindt de extra 175 miljoen die Donner voor de hernieuwde regeling heeft uitgetrokken onvoldoende. Alleen al in de bouwsector wordt na de zomer een stijging van de werkloosheid met 50.000 mensen verwacht.

De Kamer wil voor 1 september duidelijkheid. Minister Donner sprak gisteravond van „een historisch moment”, omdat het verzoek inhoudt dat hij elders moet bezuinigen. Niet nodig, meent SP-Kamerlid Paul Ulenbelt. „Er zitten miljarden in de fondsen waaruit de WW-gelden worden betaald.”

    • Michèle de Waard