CPB-berekeningen

Flip de Kam beticht het Centraal Planbureau (CPB) ervan bij berekeningen over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën een onjuiste veronderstelling te hebben gemaakt over de toekomstige AOW-uitgaven (NRC Handelsblad, 27 juni). De CPB-berekeningen in Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances veronderstellen dat de AOW meegroeit met de totale loonstijging, terwijl in de wet is vastgelegd dat deze wordt gekoppeld aan de stijging van CAO-lonen. Wanneer de CPB-berekeningen deze wettelijke afspraak als uitgangspunt hadden genomen, dan zou inderdaad automatisch een forse bezuiniging zijn ingeboekt.

De in de CPB-berekeningen gemaakte veronderstelling vloeit voort uit het principe van een gelijke behandeling van verschillende generaties. Door de AOW te koppelen aan de totale loonstijging, blijft de afstand tussen AOW en het gemiddelde loon in de toekomst onveranderd. Bij de door De Kam gemaakte veronderstelling betalen gepensioneerden impliciet de vergrijzingsrekening: zij worden dan op toenemende achterstand gezet. De veronderstelling waarvoor het CPB heeft gekozen is meer neutraal. Alternatieven zijn mogelijk, maar het verdelen van de rekening behoort tot het domein van de politiek.

    • Ed Westerhout Programmaleider Pensioenen Cpb