correcties & aanvullingen

Duurzame energie

In de column van Christiaan Weijts (Opiniepagina, 1 juli) staat dat in Nederland 2,7 procent van de energie duurzaam is. In het artikel daarnaast is dat aandeel 3,4 procent. Het officiële, door het ministerie van VROM gehanteerde cijfer is 3,43 procent.

Rijksmuseum

In de maandagenda ( 1 juli, pagina 26 en 27) staat aangekondigd dat het Amsterdamse Rijksmuseum ‘Avonduren in het Rijks’ organiseert, een afwisselend programma met allerlei activiteiten. Dat is onjuist. Er is besloten de avondprogrammering niet voort te zetten en de extra activiteiten zijn gestopt. Wel is het museum de hele zomer iedere vrijdagavond gewoon open tot half 9.