Boete geëist in zaak VN versus Hartmann

Tegen ex-woordvoerder Florence Hartmann van het Joegoslavië-tribunaal is een boete van 7.000 tot 15.000 euro geëist wegens minachting van dat tribunaal.

Hartman was van 2000 tot 2006 woordvoerder en politiek adviseur van toenmalig hoofdaanklager Carla Del Ponte. Volgens aanklager Bruce MacFarlane van het tribunaal heeft de Française in haar boek Paix et Châtiment (Vrede en Bestraffing), dat zij na haar dienstverband publiceerde, geciteerd uit vertrouwelijke documenten van het tribunaal. Dat is strafbaar als ‘minachting van het hof’. MacFarlane benadrukte hoe belangrijk het is dat informatie die het tribunaal vertrouwelijk verklaart, ook geheim blijft. „De bronnen zouden kunnen opdrogen.” Volgens MacFarlane heeft Hartmann ten onrechte een beroep gedaan op de vrijheid van meningsuiting: „Er zijn grenzen voor alle rechten.”

In haar boek beschuldigt Hartmann rechters van het tribunaal ervan dat zij potentieel belastend bewijs tegen Servië uit handen van het Internationaal Gerechtshof hebben gehouden. Hartmanns advocaat Karim Khan wees erop dat Servië, dat om geheimhouding had gevraagd, niet heeft geklaagd over de publicatie. De gewraakte informatie zou al in brede kring bekend zijn geweest.