Amerikanen zijn geen Marokkanen

Het trekken van historische parallellen is altijd gezond en verhelderend, maar Leo Lucassen, hoogleraar sociale geschiedenis, maakt zich er wel erg makkelijk van af door Amerikanen met Marokkanen te vergelijken (nrc.next, 30 juni).

Amerikanen mogen aanzienlijk slechter ingeburgerd zijn, maar voor zover ik weet zijn Amerikanen niet sterk oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken, zijn er geen gevallen bekend van Amerikanen die buurten terroriseren of mensen wegpesten en staan Amerikaanse jongeren niet bekend om hun irritante en provocerende gedrag. Ik geloof niet dat Nederlanders ineens veel xenofober zijn geworden. Het beeld van Chinezen en Surinamers, bijvoorbeeld, is veel positiever dan het vroeger geweest is, maar met Marokkaanse jongens bestaan werkelijk problemen. Het objectieve bestaan van die problemen en het jarenlange bagatelliseren ervan hebben ervoor gezorgd dat Wilders zo groot geworden is. Dat Wilders een engerd is zonder oplossingen, daarin moet ik de heer Lucassen wel gelijk geven.

    • Hein Remmen Amsterdam