Zimbabwe vestigt zijn hoop op Chinees geld

Harare. De coalitieregering in Zimbabwe onderhandelt met China over een financieel krediet van 950 miljoen dollar (675 miljoen euro). Dat is honderden miljoenen meer dan wat westerse landen bij elkaar hebben toegezegd aan de regering in Harare, die steun zoekt voor de wederopbouw van het verarmde land. Zimbabwe zegt meer dan 8 miljard dollar nodig te hebben om de economie te reanimeren, overheidsdiensten weer op gang te brengen en ambtenarensalarissen uit te betalen. Westerse landen weigeren de hulp structureel te hervatten totdat Zimbabwe de mensenrechten respecteert. China, al decennia een partner van Zimbabwe, staat erom bekend dat het minder strenge eisen stelt aan leningen voor Afrikaanse landen.