Werkloosheid blijft hier nog relatief laag

Den Haag. Zeker 43.000 mensen hebben de afgelopen maanden een baan gevonden door bemiddeling via mobiliteitscentra. Hierdoor en door de deeltijd-WW is de werkloosheid in Nederland met 4,5 procent van de beroepsbevolking nog relatief laag. Uit een rapport dat het ministerie van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat 5.000 mensen naar ander werk zijn begeleid, nog voor ze officieel werkloos werden. Circa 38.000 mensen hebben binnen drie maanden na ontslag een nieuwe baan gevonden via de mobiliteitscentra.