Soorten bedreigd

Washington, 2 juli. - Meer dan 800 dier- en plantensoorten zijn uitgestorven in de afgelopen vijf eeuwen. Circa 17.000 soorten worden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een vijfjaarlijkse inventarisatie van natuurbeschermingsorganisatie IUCN die gisteren is gepubliceerd. Volgens de VN-organisatie slagen overheden er niet in om de oorzaken aan te pakken van de snelle daling in biodiversiteit. Bedreigd zijn inmiddels bijna de helft van alle koraalsoorten op de wereld, een derde van de amfibieën en een kwart van de zoogdieren. De laatste grote inventarisatie van de IUCN, in 2004, kwam tot een aantal van 784 uitgestorven diersoorten sinds 1500. De jongste analyse telt 869 uitgestorven soorten.