Rouvoet en Ter Horst ruziën over ministerie

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) en minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) botsen met elkaar over de toekomst van het programmaministerie. Ter Horst is tegenstander van aparte programmaministers (ministers aangesteld om een maatschappelijk probleem aan te pakken, zonder een eigen ministerie) maar Rouvoet, programmaminister voor Jeugd en Gezin, vindt dat zij „voor haar beurt spreekt”.

Het kabinet moet nog komen met een reactie op een recent advies van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB). Die vindt dat tijdelijke programmaministers kunnen bijdragen aan een slagvaardig bestuur. Om goed te kunnen functioneren moeten de programmaministers een eigen budget, eigen ambtenaren en een directoraat-generaal hebben.

Uitspraken van Ter Horst tijdens het afscheid van ROB-voorzitter Van Kemenade, eerder deze maand, staan daar haaks op. Volgens Ter Horst kunnen specifieke programma’s „goed door gewone ministers worden getrokken”.

Bij de formatie is voor het eerst gekozen voor twee programmaministeries. Met deze opzet wil het kabinet twee maatschappelijke thema’s die het belangrijk vindt – Jeugd en Gezin en Wonen, Wijken en Integratie – gerichter aanpakken. Rouvoet wijst erop dat deze ministeries „een eigen begroting hebben en ambtenaren, waarmee ze niet vergelijkbaar zijn met ministers zonder portefeuille.” In een vorig kabinet was Roger van Boxtel als minister zonder portefeuille belast met het grotesteden- en minderhedenbeleid. Hij had geen eigen begroting.

Rouvoet wijst erop dat de programmaministeries pas aan het eind van de kabinetsperiode worden geëvalueerd: „De uitspraken van de minister van Binnenlandse Zaken zijn dan ook geheel voor eigen rekening en niet namens het kabinet.”

Een woordvoerder van Ter Horst zegt dat de bewindsvrouw „de discussie wil bevorderen. Ze wil geen oordeel vellen over de programmaministeries in dit kabinet”. Ter Horst ziet meer in ministeriële stuurgroepen om samenwerking tussen departementen te bevorderen. Minister Van der Laan (Wonen, Wijken, Integratie, PvdA) wil niet reageren.

Pieter de Jong van de ROB vindt de stellingname van Ter Horst ongefundeerd. „Ter Horst weet niet wat de resultaten van het programmaministerie zijn op dit moment.”