Rapport: gedogen drugs nu herzien

Het Nederlandse gedoogbeleid moet grondig worden herzien. Coffeeshops moeten kleinschaliger en mogelijk besloten worden. Het onderscheid tussen softdrugs (hasj, wiet) en harddrugs (cocaïne, xtc) moet worden opgeheven en er moet harder worden opgetreden tegen de illegale handel in softdrugs.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de commissie onder leiding van Wim van de Donk (CDA) die in februari door het kabinet was aangesteld om het gedoogbeleid te evalueren. Het kabinet komt dit najaar met een visie. „De integriteit van de samenleving staat op het spel”, zei Van de Donk vanmiddag.

Volgens de drugsadviescommissie moeten jongeren beter tegen de gevolgen van drugs en alcohol worden beschermd. Daarom pleit zij voor een leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol.

Het rapport biedt ruimte aan experimenten met besloten coffeeshops. Ook moeten gemeenten mogelijk coffeeshops een handelsvoorraad van een halve kilo softdrugs toestaan. Politie en coffeeshophouders hadden daarom gevraagd.

De reacties van de politieke partijen op het gedoogbeleid lopen uiteen. De woordvoerders van de PvdA en D66 in de Tweede Kamer willen dat behalve de verkoop ook de teelt en de aanvoer van softdrugs naar de coffeeshops wordt gereguleerd. De woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer wil dat het gedoogbeleid zo goed mogelijk wordt ingedamd.

Minister Klink zei vanmiddag dat hij vooral de maatregelen die het gebruik onder jongeren moeten tegengaan „interessant” vindt. Twee jaar terug wees hij een landelijke leeftijdsgrens nog af.

Drugsbeleid: pagina 3

Commentaar: pagina 7