Postbedrijf TNT schrapt 11.000 banen

TNT Post schrapt 11.000 van de 23.000 banen van postbodes en postsorteerders. TNT bevestigt dat het dit vanmorgen in een nieuwsbrief aan het personeel heeft aangekondigd.

TNT wil de arbeidsplaatsen over een periode van zes jaar schrappen, deels via natuurlijk verloop.

Het banenverlies komt niet onverwacht. Eind april wees een meerderheid van de vakbondsleden bij TNT een principe-akkoord af voor een nieuwe cao bij TNT. In dat akkoord werd een loonsverlaging van 15 procent voorgesteld in ruil voor werkgarantie gedurende drie jaar.

Na de afwijzing dreigde TNT met een grote sanering. Daarbij werd het aantal van 11.000 arbeidsplaatsen al genoemd. De vakbonden spraken daarop met TNT Post af dat een onafhankelijk onderzoeksbureau tot september de tijd zou krijgen om te komen tot een andere oplossing.

TNT Post heeft de afgelopen weken 23.000 sorteerders en postbodes gevraagd wat hun voorkeur zou hebben: een loonsverlaging of een reorganisatie. Vanochtend werd de uitslag bekendgemaakt. Volgens TNT Post blijkt daaruit dat 74 procent van de werknemers bereid is om salaris in te leveren, als daar een werkgarantie tegenover staat, zoals ook in het principe-akkoord tussen bonden en directie was overeengekomen.

Met de aankondiging van de ontslaggolf zet TNT zware druk op de onderhandelingen met de vakbonden. Het eerder afgewezen principe-akkoord zou opnieuw op tafel kunnen komen. „Alles is bespreekbaar”, aldus de woordvoerder, „zolang het tegemoetkomt aan onze doelstelling om te besparen.” TNT zegt gedwongen te zijn tot de sanering door het krimpen van de postmarkt en de toegenomen concurrentie. Sinds april dit jaar is de postmarkt volledig vrij.

Bestuurder Inge Bakker van CNV Publieke Zaak spreekt van „een raadselachtige timing”. „Dit schept alleen maar meer onduidelijkheid bij de werknemers.”

Vakbond AbvaKabo FNV is geschrokken van de plannen van TNT. „TNT doorkruist de lopende onderhandelingen”, zegt voorzitter Edith Snoeij. „We zouden tot september de tijd krijgen om een onderzoeksbureau met een alternatief plan te laten komen. TNT Post zet de boel nu op scherp. Dat is dom en onbeschoft.”

AbvaKabo FNV spreekt tegen dat de sanering deels is op te vangen met natuurlijk verloop. „Bij TNT Post werken nu vooral mensen van eind 40, begin 50”, zegt voorzitter Edith Snoeij. „Daar gaan de komende tijd weinig mensen met pensioen. Wij gaan ervan uit dat er minimaal 10.000 mensen hun baan gaan verliezen.”

Het aangekondigde ontslag bij TNT Post is het grootste massaontslag sinds de sluiting van de mijnen in Limburg. Daarbij verloren tussen 1965 en 1974 45.000 mensen hun baan.

Bij Philips gingen eind jaren tachtig bij de operatie Centurion 10.000 banen verloren, maar ook dit gebeurde gefaseerd en niet in een keer met één groot massaontslag. Een paar jaar later, in 1996, kwamen bij het faillissement van Fokker ruim 5.600 werknemers op straat te staan.