Laat scholen mengen door gemeente

Amsterdamse kinderen die naar school gaan, moeten centraal worden aangemeld bij de gemeente. Zo kunnen de overwegend witte en zwarte scholen in Amsterdam een meer gemengde populatie krijgen.

Dit bepleit de Amsterdamse Adviesraad Diversiteit en Integratie in een vanochtend gepresenteerd manifest met adviezen om de segregatie in het onderwijs te bestrijden. De adviesraad verwijst hierbij naar Nijmegen, dat begin dit jaar plannen voor een centraal aanmeldpunt lanceerde. In enkele Amsterdamse stadsdelen lopen al experimenten met centrale registratie.

Lodewijk Asscher (Onderwijs, PvdA) vindt het „nog te vroeg” voor een centraal aanmeldpunt: „Nu zijn er nog te veel zwakke scholen in Amsterdam. We moeten ouders die hun kansrijke kinderen komen aanmelden niet dwingen naar een zwakke school te gaan”, zegt Asscher. „Als de kwaliteit van de scholen goed is, zetten we de volgende stap.”

Maurice Crul van de adviesraad reageert teleurgesteld. „Tal van individuele ouders willen een gemengde school voor hun kind, maar kunnen niet een collectieve keuze maken. Dat moet het stadsbestuur doen en dat vergt moed.” Volgens Crul kunnen kwaliteitsverbetering en vermenging juist goed samengaan.

Ouders moeten volgens het advies een aantal voorkeurscholen opgeven bij het meldpunt. Allochtone en autochtone kinderen die als koppel worden ingeschreven krijgen voorrang. Scholen die niet genoeg mengen, zouden geen extra huisvesting meer mogen krijgen. Het mengen moet plaatsvinden voordat de kinderen naar school gaan.

Dat laatste spreekt Asscher wel aan: „Nu zitten kansrijke peuters vaak op een kinderdagverblijf en kansarme op een voorschool. Het zou beter zijn als alle kinderen samen zouden zitten.”

Amsterdam, waar meer dan de helft van de kinderen allochtoon is, worstelt al jaren met segregatie. Uit onderzoek bleek vorig jaar dat een kwart van de scholen overwegend wit of zwart is. Een convenant dat twee jaar werd gesloten, heeft niet tot zichtbare resultaten geleid.

„Je moet de patstelling doorbreken”, zegt Menno van de Koppel van de Onderwijs Consumentenorganisatie (OCO), „met behoud van de keuzevrijheid”. Het bestuur moet daarbij proberen om witte scholen zwarter te maken: „Zorg dat die scholen meer kansarme kinderen opnemen.”