Opinie

    • Paul Luttikhuis

Klimaatrapport (on)terecht achtergehouden

Illustratie waarin het CEI het EPA beschuldigt van onwetenschappelijke aanpak

Illustratie waarin het CEI het EPA beschuldigt van onwetenschappelijke aanpakIllustratie waarin het CEI het EPA beschuldigt van onwetenschappelijke aanpak

Nog geen jaar geleden beschuldigden linkse denktanks het Amerikaanse milieuagentschap EPA regelmatig van het negeren van wetenschappelijke informatie die zou wijzen op de risico’s van klimaatverandering. Omdat president Bush volgens hen niets zag in dure maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, relativeerde hij de wetenschappelijke feiten of, erger nog, probeerde hij ze achter te houden.

Inmiddels is het precies andersom (lees hier en hier). Onlangs kwam het EPA met een advies waarin kooldioxide werd aangewezen als een schadelijk gas waartegen op basis van de Clean Air Act wettelijk moet worden opgetreden. En prompt lekte afgelopen week via het Competitive Enterprise Institute (CEI), een neoconservatieve denktank, een rapport uit dat door het EPA ten onrechte zou zijn genegeerd in de aanloop naar dat advies. In rechtse media heette dit rapport al gauw ‘bewijsmateriaal waaruit blijkt dat klimaatverandering niet bestaat’. Ook zouden e-mails die het CEI op zijn website zette laten zien dat de auteur van het rapport nadrukkelijk de mond werd gesnoerd.

Voor de Republikeinse senator uit Oklahoma James Inhofe, een fanatiek strijder tegen klimaatbeleid, was dat een aanleiding om het EPA van manipulatie te beschuldigen. Inhofe eist nu dat de zogeheten commentaarfase die aan ieder EPA-besluit voorafgaat wordt heropend en dat het ‘achtergehouden’ bewijsmateriaal deel gaat uitmaken van de besluitvorming. Andere Republikeinen menen, aldus Fox-News, in de gebeurtenissen een bewijs te zien van een cultuur bij het EPA, waarin naar vooraf vastgestelde conclusies werd toe geredeneerd.

Volgens het EPA zelf is het rapport helemaal niet genegeerd, maar bevat het geen inzichten die het agentschap op andere gedachten zouden kunnen brengen. Een woordvoerder wijst er bovendien op dat de auteur, Alan Carlin, geen klimaatwetenschapper is maar een econoom. Het EPA benadrukt dat de man geheel op eigen initiatief handelde, ook al schreef hij het rapport in de baas zijn tijd.

Linkse bloggers spreken van een complot van neoconservatieven. Ze verwijzen naar RealClimate waarin Carlins rapport wordt weggezet als ‘rechtse pseudowetenschap’. Carlin heeft veel artikelen geschreven waarin hij zegt dat maatregelen tegen klimaatverandering slecht uitpakken voor de Amerikaanse economie. De gepubliceerde e-mails waarin hij wordt opgeroepen niets op eigen initiatief te ondernemen, worden door zijn critici gezien als een gewoon arbeidsconflict.

Om nog een idee te krijgen van de methodes van het CEI, en van het totaal gepolariseerde gevecht tussen voor- en tegenstanders van klimaatbeleid, hier een advertentie die ze hebben laten maken naar aanleiding van Al Gore’s film An Inconvenient Truth:

En hier de advertentie waarin daarop wordt gereageerd:

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis