Erfenis Jackson: muziekrechten

In Los Angeles is gisteren het testament van Michael Jackson openbaar gemaakt. Daarin wijst hij zijn nalatenschap, vooral muziekrechten waaronder die van The Beatles, toe aan zijn familie. Zijn moeder krijgt de voogdij over zijn drie kinderen. En als de opvoeding haar op hoge leeftijd niet meer lukt, wordt Diana Ross voogd. (BBC)