5 miljoen zieken, 80.000 doden, grote economische schade 80.000 doden, economische schade schade

pagina 4 en 5