Vaste grens verkeerslawaai wordt duur

Vaste grenzen voor verkeerslawaai bij snelwegen kunnen duur uitpakken. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving naar aanleiding van het kabinetsplan vaste geluidsgrenzen te gaan hanteren langs snelwegen en spoorlijnen.

Hierdoor moet het aantal mensen dat ernstige hinder ondervindt van snelweglawaai dalen van 190.000 nu naar 150.000 in 2020. Zonder extra maatregelen hebben straks 200.000 mensen last van verkeersherrie. Het kabinetsplan kost 1,3 miljard euro tot 2020, 400 miljoen meer dan zonder nieuw beleid. Nu treffen weg- en spoorbeheerders maatregelen op grond van overlast, zonder jaarlijkse toetsing aan een algemene norm.

De kosten zouden volgens het Planbureau niet oplopen als het verkeer gemiddeld 2 decibel minder geluid maakt, bijvoorbeeld door stillere autobanden. Maar het verkeerslawaai kan in 2020 ook 2 decibel zijn gestegen doordat auto’s bredere banden krijgen en er ’s nachts meer vrachtwagens rijden. In dat geval lopen de kosten op tot 4 miljard euro.