Snel plan nodig voor jeugdwerkloosheid

DEN HAAG. Wethouders uit dertig regio`s hebben in Den Haag verklaard dat ze vóór 1 september plannen zullen hebben waarmee ze zowel jongeren die van school komen als die al langer geen werk hebben, van de straat kunnen krijgen. Ze moeten op 1 december een baan hebben, een stage- of andere leerplek of anders weer aan het leren zijn geslagen. ”Ze hebben recht op een plek”, aldus staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Aan het slot van een `top` over jeugdwerkloosheid ondertekenden de wethouders een intentieverklaring. Werkgevers, bonden, uitkeringsinstantie UWV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), jeugdzorg en ministeries woonden de bijeenkomst bij.