Slurfdieren pas kort na het uitsterven van dinosaurus ontstaan

Rotterdam. De ontdekking van een primitieve voorloper van de olifanten, zonder slurf of slagtanden en niet veel groter dan een konijn, wijst erop dat de slurfdieren pas kort na het uitsterven van de dinosaurussen zijn ontstaan. Een Franse wetenschapper beschrijft het 60 miljoen jaar oude fossiel binnenkort in Proceedings of the National Academy of Sciences. Van de primitieve olifant, Eritherium azzouzorum, zijn schedeldelen ontdekt en een onderkaak met tanden. Het dier woog maar vijf kilogram en was niet langer dan vijftig centimeter. Snijtanden aan de voorkant staken vanuit zijn kaak naar voren. Volgens paleontoloog Emmanuel Gheerbrant van het natuurhistorisch museum in Parijs zijn deze uitstekende tanden voorlopers van slagtanden. De oudste olifant die tot op heden was ontdekt, was de 55 miljoen jaar oude Phosphatherium escuillei; ook dit dier had geen slurf of slagtanden. Eritherium leefde vijf miljoen jaar na het uitsterven van de dinosaurussen. Sommige DNA-studies wijzen erop dat de Afrotheria (olifanten, aardvarkens, klipdassen) al honderd miljoen jaar geleden zouden zijn afgesplitst van andere superordes binnen het zoogdierrijk. De studie van Gheerbrant is een sterke aanwijzing dat dit soort belangrijke vertakkingen in de zoogdierstamboom later plaatsvonden.