Rotterdams huurverbod voor asociale bewoners

Vanaf vandaag weren de gemeente Rotterdam en zes woningcorporaties asociale huurders uit achterstandswijken van de stad. Geen stad in Nederland kent een dergelijk huurverbod.

Het verbod geldt voor mensen die zich volgens wethouder Hamit Karakus (wonen, PvdA) in het verleden schuldig hebben gemaakt aan „aantoonbare” burenoverlast: geweld, drank- en drugsmisbruik en geluidshinder. Met de politie worden daartoe gegevens uitgewisseld. „We bouwen een dossier op. Wie het na een allerlaatste kans toch nog te bont maakt, komt op straat te staan.”

Rotterdam wil dat over vijf jaar het aantal mensen dat zegt ‘vaak’ overlast te ondervinden, met een kwart is verlaagd, van 49.000 tot maximaal 36.650. „Het gaat ons niet om zoveel mogelijk uitzettingen, het gaat ons om gedragsverandering”, zegt Karakus.

De maatregel lijkt op de Rotterdamwet, waarmee de stad drie jaar geleden de strijd aanbond tegen de verloedering in vier achterstandswijken in Rotterdam-Zuid. Voor nieuwe bewoners geldt daar een inkomenseis. De gemeente voegt daar nu een screening aan toe. „Wij verwachten dat dit potentiële overlastgevers afschrikt”, zegt projectleider Aanpak Woonoverlast, Riek van Loon.

Ook huidige huurders moeten op hun tellen passen, stelt Karakus. Na een laatste waarschuwing (gele kaart) volgt bij ongewijzigd gedrag de rode kaart: uithuisplaatsing en „een allerlaatste kans”, mogelijk in een van de randgemeenten.