Medische hulp bij ramp schiet tekort

Rotterdam, 1 juli. - De geneeskundige hulp bij rampen toont nog gebreken. Dat concludeert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) in een gisteren gepubliceerd rapport over de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen. De IOOV hanteerde als norm het stabiliseren en afvoeren van 25 ernstig gewonden binnen zestig minuten. Na het eerste uur zijn de overlevingskansen van ernstig gewonden aanzienlijk verlaagd. Van de 25 veiligheidsregio`s in Nederland zeggen er slechts tien dat ze de norm overdag kunnen halen. `s Nachts ligt dat aantal lager. Vier regio`s kunnen binnen het eerste uur 25 ernstig gewonden afvoeren. Drie regio`s hebben hier ongeveer vier uur voor nodig. Één regio kan binnen het eerste uur maar drie ernstig gewonden afvoeren.