Kamer wil uitstel van celsluiting

Justitie moet haar plannen opschorten om de komende jaren acht gevangenissen (deels) te sluiten. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil eerst meer duidelijkheid over de voorstellen van staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA).

Wegens afnemende criminaliteit wil zij een aantal gevangenissen geheel of gedeeltelijk sluiten. Hierdoor verdwijnen 1.200 arbeidsplaatsen. Oppositiepartijen SP, VVD en PVV keerden zich al tegen de voorstellen. Vanochtend bleken in een Kamerdebat ook bezwaren bij regeringspartij CDA. Kamerlid Rikus Jager vindt dat nog te veel vragen onbeantwoord zijn. Zo wil hij weten of de buffer die de staatssecretaris inbouwt voor een mogelijk grotere cellenbehoefte voldoende is. Hij wil in het najaar verder debatteren over het Masterplan Gevangeniswezen 2009-2014 dat Albayrak anderhalve maand geleden presenteerde. Jager: „Ik vind dat we op dit moment geen onomkeerbare besluiten kunnen nemen.”

Aan het begin van het debat meldde Albayrak dat Nederland en België hebben afgesproken onder welke voorwaarden Belgische gevangenen in Tilburg kunnen worden opgesloten. Die overeenkomst wordt volgens haar volgende week in de ministerraad besproken. Het is de bedoeling dat Belgische gedetineerden vanaf januari 2010 hun straf in Tilburg kunnen uitzitten. Hiervoor krijgt Nederland jaarlijks circa 30 miljoen euro. Dat geeft het gevangeniswezen weer wat lucht. België, dat een cellentekort heeft, kan de Tilburgse gevangenis drie jaar gebruiken. Het verdrag mag nog met één jaar verlengd worden. Een voorstel van Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) om te onderzoeken of Nederland ook gedetineerden uit Duitsland in de cel kan plaatsen, wees de staatssecretaris af.