Kamer: kroonprins weg bij bank

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat prins Willem-Alexander niet langer commissaris kan zijn bij De Nederlandsche Bank (DNB). De partijen vrezen dat de kroonprins in een kwetsbare positie is gekomen door de kredietcrisis en het parlementaire onderzoek hiernaar.

Minister Bos (Financiën, PvdA) wilde gisteravond niet ingaan op de positie van de prins. Hij noemde de bevoegdheden van de kroonprins als commissaris „gering” en verwees door naar de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Die benadrukt dat de raad van commissarissen van de centrale bank „niet verantwoordelijk is voor de taken die DNB uitvoert inzake het toezicht op de Nederlandse financiële sector en ook niet inzake het monetaire beleid”. Volgens de RVD zien de commissarissen wel toe op „het beheer” binnen DNB.

Ewout Irrgang (SP) noemt die reactie eigenaardig. „Een commissariaat is een serieuze taak, die niet alleen gaat over beheer.” Volgens Irrgang kan Willem-Alexander beter vertrekken, omdat zijn functie een politieke benoeming is. „De rol van onafhankelijk commissaris verhoudt zich niet tot de ministeriële verantwoordelijkheid die de premier hiervoor draagt.”

Ook PvdA, VVD, PVV en GroenLinks vrezen dat de rol van de prins ter discussie komt te staan nu de kritiek op DNB aanzwelt vanwege haar rol in de kredietcrisis. „Los van de vraag of DNB juist heeft gehandeld, kan het tot rare situaties leiden”, zegt Frans Weekers van de VVD. „Als de kroonprins door de parlementaire onderzoekscommissie wordt opgeroepen, moet de premier daar straks verschijnen.”

Willem-Alexander is sinds 1998 lid van de raad van commissarissen. Zijn laatste benoeming vond plaats op 1 juli 2006. Die termijn loopt over een jaar af, op 1 juli 2010. Volgens de RVD is het commissariaat van de kroonprins van belang in het kader van „de voorbereiding op zijn toekomstige taak”. Zo heeft hij onder meer zitting in de Raad van State en en is hij lid van het Internationaal Olympisch Comité.