Opinie

    • Paul Luttikhuis

Een weg door allocaties en veilingen

Nederlandse varkensboerderij met een biogasinstallatie (Foto AP)

Nederlandse varkensboerderij met een biogasinstallatie (Foto AP)Nederlandse varkensboerderij met een biogasinstallatie (Foto AP)

De Amerikaanse president Barack Obama heeft het zelden over klimaatverandering. Liever spreekt hij van kansen voor een duurzame economie. Hij beschrijft klimaatverandering zo min mogelijk als een probleem dat geld gaat kosten. Nee, een inventief en innovatief beleid levert de Verenigde Staten geld en banen op en helpt om het land onafhankelijk te maken van Rusland en van obscure regimes in het Midden-Oosten (al zegt Obama het natuurlijk anders).

Datzelfde optimisme klonk vorige week bij de door Maurits Groen georganiseerde boekpresentatie van de Beknopte Gids door de klimaatdoolhof. De gids maakt de lezer wegwijs in de wereld van clean development mechanisms, allocatieplannen en koolstofveilingen. Hij beantwoordt vragen als: wie houdt de Nederlandse koolstofrekening eigenlijk bij? Wat is de inzet van de Nederlandse regering bij de onderhandelingen in Kopenhagen?

Maar het boek doet meer dan dat. Het is in feite een uitwerking van een rapport dat de auteurs (oud-journalist Jacco Kroon, ‘klimaateconoom’ Roebyem Anders en klimatoloog Pier Vellinga) schreven voor het RegieOrgaan Energie Transitie, dat de overheid adviseert bij de omschakeling naar ‘schone’ energie.

De gids geeft vier voorbeelden van moderne technologie die Nederland niet alleen zouden kunnen helpen om klimaatverandering te voorkomen, maar die de economie tegelijkertijd ook een forse impuls zouden geven. Het gaat om terreinen waarop Nederland door zijn ligging, geschiedenis, ontwikkeling en kennis iets extra’s te bieden heeft.

Illustratie uit het besproken boek

Illustratie uit het besproken boekIllustratie uit het besproken boek

Zo kan Nederland zich volgens de auteurs gemakkelijk ontwikkelen tot de ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa (kennis, de juiste infrastructuur en gasvelden waarin relatief gemakkelijk biogassen en ook CO2 kunnen worden opgeslagen). De winderige en ondiepe Noordzee biedt mogelijkheden voor relatief goedkope plaatsing van offshore windmolenparken en door de fijnmazige infrastructuur beschikt Nederland over een zogeheten ‘smart grid’ om te experimenteren met elektrische auto’s. Dan kunnen, zoals Maurits Groen al zei, die miljoenen accu’s mooi de stroom opslaan die ‘s nachts wordt geproduceerd.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis