`Bredere aanpak mensenhandel`

Rotterdam, 1 juli. - Niet alleen mensenhandelaren moeten worden aangepakt maar ook mensen die die handel ondersteunen, zoals pooiers, kamerverhuurders, paspoortvervalsers en artsen, staat in een rapport van de Task Force Aanpak Mensenhandel. Pagina 3