Brede aanpak bepleit van mensenhandel

Niet alleen mensenhandelaren moeten worden aangepakt, maar ook degenen die mensenhandel ondersteunen, zoals pooiers, kamerverhuurders, paspoortvervalsers en artsen.

Dit staat in het Plan van Aanpak Mensenhandel, dat de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Herman Bolhaar vandaag heeft aangeboden aan Ernst Hirsch Ballin Justitie). Bolhaar is voorzitter van de zogenoemde Task Force Aanpak Mensenhandel. Het plan bevat maatregelen om mensenhandel in de prostitutiesector en andere sectoren te bestrijden.

In de zogenoemde ‘Sneepzaak’ bleek dat het relatief makkelijk is om, legaal of illegaal, diensten in te huren om vrouwen in de prostitutie uit te buiten. Het ging in deze zaak om een extreem gewelddadige vrouwenhandelbende, geleid door twee Turks-Duitse broers. De bende had een arts bereid gevonden tegen korting abortussen uit te voeren. Ook werden zonder problemen chauffeurs en bewakers ingehuurd om de vrouwen constant in de gaten te houden.

Het moet dergelijke ‘dienstverleners’ veel lastiger worden gemaakt, staat in het plan van aanpak.

Binnenkort begint een pilotproject voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel. In september zullen de eerste vijftig opvangplaatsen beschikbaar zijn, voor mannen, vrouwen en minderjarigen. Na de eerste, gespecialiseerde opvang worden slachtoffers geplaatst in reguliere opvangvoorzieningen.

Slachtoffers van mensenhandel hebben een bijzondere aanpak nodig omdat ze vaak extreem bang zijn voor hun handelaren en traumatische ervaringen kunnen hebben.

Volgens de Task Force wordt er internationaal steeds beter samengewerkt om mensenhandel te bestrijden. Er is geleerd van de internationale samenwerking in de zogenoemde Koolviszaak, waarbij Nigeriaanse meisjes via Nederland elders in Europa in de prostitutie werden gebracht en uitgebuit. De Nederlandse politie en justitie werkten samen met collega’s in een groot aantal landen. Daaronder waren Italië, waar de meeste vrouwen eindigden als straatprostituee, en Nigeria. De operatie leidde tot het oprollen van de bende op 24 oktober 2007, toen de politie binnenviel bij achttien verdachten in zeven landen.

De Task Force concentreert zich niet uitsluitend op misstanden in de prostitutie. Ook in andere sectoren, zoals horeca en land- en tuinbouw en de huishouding, komt uitbuiting voor.

Plan van aanpak en achtergronden opnrc.nl/mensenhandel