Veroordeling Frans van A. definitief

Rotterdam, 30 juni. - De veroordeling van de Nederlandse zakenman Frans van A. is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bekendgemaakt. Het hof in Den Haag veroordeelde Van A. in 2007 tot zeventien jaar gevangenisstraf voor het leveren van grondstoffen voor mosterdgas aan het regime van Saddam Hoessein. De advocaat van Van A. betoogde dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is om te oordelen over de strafbare feiten en dat Van A. ze niet opzettelijk heeft begaan. De Raad heeft deze argumentatie verworpen.