`Verbod wilde dieren in circus is onwettig`

BRUSSEL. De Europese Commissie moet onderzoeken of het verbod in Oostenrijk tegen circussen met wilde dieren wel past binnen de Europese regels. Europees Ombudsman P. Nikiforos Diamandouros heeft dat gisteren gezegd in reactie op een klacht van de European Circus Association. In Oostenrijk bestaat sinds enkele jaren een verbod op circussen die wilde dieren gebruiken in hun voorstellingen. Oostenrijk wil hiermee het welzijn van de dieren beschermen. Maar volgens de European Circus Assiociation is het verbod in strijd met het vrije verkeer van diensten in de Europese Unie. De ombudsman wijst erop dat de Commissie daar toezicht op moet houden.